Điều kiện đặt mua

 ĐIỀU KIỆN ĐẶT MUA CĂN HỘ XÃ HỘI TẠI DỰ ÁN IMPERIAL PLACE BÌNH TÂN

ĐIỀU KIỆN CHUNG 

THỦ TỤC CHUNG 

VỀ NHÀ Ở 

-Chưa sở hữu nhà ở hoặc sở hữu nhưng DTBQ <10 m2/người.
-Chưa được hưởng chính sách NƠXH

 

1.Đơn đăng ký mua/ thuê
2.Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở.

 

VỀ CƯ TRÚ

-Đăng ký thường trú;
-Hoặc Đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên 

 

1.Bản sao chứng thực hộ khẩu hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể.
2.Hoặc bản sao chứng thực tạm trú/ KT3 + HĐLĐ thời hạn 1 năm trở lên hoặc HĐ  không xác định thời hạn + GXN đóng BHXH

VỀ THU  NHẬP

Thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên 

Xác nhận thu nhập theo xác nhận thực trạng nhà ở hoặc giấy tự khai về điều kiện thu nhập.

Lưu ý: Trường hợp có vợ, chồng thì bổ sung thủ tục cho chồng/ vợ